DGI - Direct Ground Injection

Direct Ground Injection – DGI

Er det overlegent beste systemet for kostnadseffektiv gjødsling

DGI-systemet kan vise til resultater som er umulige med bredspredning eller nedlegging

DGI-systemet er utviklet av MOI og er resultat av land erfaring med de utfordringer den moderne bonden står overfor. Dette er en investering i fortjeneste over tid – fordi DGI optimaliserer nytten av den viktige ressursen som nitrogenet i naturgjødsel utgjør.

Direct Ground Injection – DGI

Nitro Booster DGI er presisjonsgjødsling for maksimal utnyttelse av nitrogenet
Nitro Booster DGI skyter gjødselen rett ned til der den gjør nytte – til planterøttene! Dermed reduserer du nitrogentapet med 70-80 % – og du unngår avrenning. Nitro Booster DGI gir deg dessuten fleksibiliteten til å gjødsle når du vil – uansett vær!

Nitro Booster DGI gir bedre fôrkvalitet
Blant annet fordi den gir mindre tilsøling av plantene noe som bidrar til å redusere sporstoffer på plantene. Dette gir blant annet bedre fôr som igjen gir bedre melkekvalitet - som resulterer i bedre melkepris.

Nitro Booster DGI gir bedre utnyttelse og raskere vekst
Med nærmest «intravenøs» nitrogengjødsling vil du oppnå større avlinger: Dessuten sørger DGI-systemet for en viss vanningseffekt mens du gjødsler: Nitro Booster DGI er perfekt for økologisk produksjon og kan brukes til direktesåing av gras, korn etc. Med DGI er det ikke nødvendig å kjøre ut naturgjødselen dagen etter første og andre slåtten. Du kan vente til graset er i god vekst. Graset utnytter da nitrogenet i gjødselen bedre, uten at sporer påvirker fôrkvaliteten.

Med Nitro Booster DGI kan kyrne beite på marka et par timer etter gjødsling!


Nitro Booster DGl skyter gjødsel rett ned til røttene
Naturgjødsel med høyt statisk trykk på mellom 5-8 bar passerer et hydraulisk, elektronisk drevet skyvedysesystem. Dette skaper en dynamisk, pulserende stråle som skytes 5-10 cm ned i bakken. Rotasjonskniven renser og kutter hele tiden dyseåpningen slik at tilstopping elimineres. Stein og andre større fremmedlegemer blir Værende i hovedkammeret. Dette renses og tømmes lettvint med hjelp av en hurtigkopling.

Minimal avrenning
Med Nitro Booster DGI kommer hele 80 til 90 % av gjødselen ned på planterøttene! Oppholdet mellom "skuddene" skaper punktvis gjødsling som bidrar til å forhindre avrenning I bakklendt terreng. Dette skjer uten at planterøttene skades av strålen.

Rekyleffekten forsegler gjødslingspunktene
Rekylkraften fra strålen blåser mellom 10 og 20 % av gjødselen opp av hullet. Dermed dannes en svak sølestripe på overflaten. Denne sølen er kraftig blandet opp med jord. Dermed blir det lav fordamping av nitrogenet i gjødselen.

Nitro Booster DGI reduserer behovet for trekkraft!
Rekylkraften løfter skiene på Nitro Booster DGI opp fra bakken. Denne forestillingen sørger for at grøden ikke blir påført skader.
Dessuten sørger rekyleffekten for at trekkbehovet ved bruk av Nitro Booster DGI reduseres kraftig. Dermed reduseres også belastningen på jordene og du unngår faren for pakking.

 


 

Økonomiske fordeler

  • 80% av N direkte ned til planterøttene i motsetning til kun 20% N gir en betydelig økonomisk besparelse
  • Mindre bruk av kunstgjødsel
  • Bedre fôrkvalitet — mindre tilsøling av plantene
  • Kan brukes til direktesåing av gras, korn etc.

Biologiske fordeler

  • Bedre utnyttelse — raskere vekst med nærmest «intravenøs » nitrogengjødsling
  • Større avling
  • Gir en viss vanningseffekt
  • Økologisk produksjon