Gjødselvogner

Moi Doff X4

Moi Doff X5

Moi Doff X9

Moi Doff X11

Moi Doff X15

Moi RX 65

Moi RX 80

Moi RX 95

Moi RX 110

Moi RX 125

Moi RX 155

Moi CX 4000

Moi CX 6000

Moi CX 8500

Moi CX 12000

Moi CX 15000

 

 

 

 

 

Gjødselnedleggere og spredebom

Bomech stripenedfeller

Moi spredebom

Nitro Booster DGI

 

 

Slepeslangeanlegg

Slepeslange og trommel

Sentrifugalpumper

Pumper og miksere

Høybygd mikser

Lavbygd mikser

Veggmikser

Universalpumpe